• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

Zeynep KURUCA

Avukat

Av. Zeynep Kuruca ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2019 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakütesi’nden mezun olarak İstanbul Barosu’na kaydolmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde eğitim ve öğretim hayatına devam etmektedir.


Stajını hukuk büromuz bünyesinde tamamlayan Av. Zeynep Kuruca, hukuk ve ceza departmanlarında dava süreçlerinin yürütülmesi, adliye işlemleri ve icra takibi gibi birçok alanda aktif görev almıştır.  2019 yılında Amerika’da yabancı dil eğitimi alarak New America College’dan mezun olmuş ve İstanbul Barosu Hukuk İngilizcesi ve Terminolojisi programına katılım sağlamıştır. Üniversite hayatı boyunca Dünya Doktorları Derneği’nde çalışarak yabancılar hukuku alanında kendini gelişmiştir. Bunun yanı sıra bilişim hukukuna ilişkin çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanmış yazıları ve makaleleri bulunmaktır.

Referanslar