• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

M. Duhan SEVİÇ

Stajyer Avukat

Muhammed Duhan SEVİÇ İlk ve Orta öğrenimini Elbistan’da tamamladıktan sonra 2017 yılında ATATÜRK Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Hukuk tahsiline başlamış ve 2021 yılında mezun olmuş, ardından 2021 yılı Ağustos ayı başında İstanbul Barosu’na kaydolmuş ve stajını başlatmıştır. Bir taraftan da hali hazırda Atatürk Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde ön lisans öğrenimine devam etmektedir.

Eğitim hayatı boyunca konferanslar ve seminerlere katılarak mesleki sertifikalar almıştır. Hayatı boyunca birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif şekilde yer almış ve birçok projenin de kurulması ve başlaması adına öncü olmuştur. 2021 yılı Eylül ayından itibaren HYG Hukuk bünyesinde stajını devam ettirmektedir.

Referanslar