• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

Mehmet Ali ÖZEL

Kurucu Avukat

Av. Mehmet Ali ÖZEL  İlk ve Orta öğrenimini Tokat’ta tamamladıktan sonra lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamış, sonrasında mezuniyetini takiben İstanbul Arel Üniversitesi’nde yüksek lisansına başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde eğitim öğretim hayatına devam etmektedir. İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak İstanbul'un önde gelen ve sayılı hukuk bürolarında avukatlık stajını tamaladıktan sonra 2012 yılında HYG HUKUK BÜROSU adı altında kendi ofisini kurmuştur.

İstanbul Barosu'na kaydolduktan sonra kariyeri boyunca birçok  Ceza, Ticaret ve Hukuk davasında görev alarak müvekkillerini temsil eden Av. Mehmet Ali Özel, Ceza Hukuku, İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Aile ve Miras Hukuku,Tüketici Hukuku, Tazminat Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında uzmanlığının yanı sıra, Hukuksal danışmanlık faaliyetleri ile İstanbul Barosu'na bağlı olarak CMK ve adli yardım çalışmalarına devam etmektedir. İki dönem Beşiktaş Verem Savaş Derneği yönetim kurulu üyeliği yapan Av. Mehmet Ali Özel, bunlar dışında çeşitli sivil toplum kuruluşları içerisinde de aktif olarak görev almaktadır.

Referanslar