• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

Danışmanlık ve Avukatlık Hizmetleri

HYG HUKUK BÜROSU; Türkiye’de ve dünyada gelişen teknoloji ve küreselleşmenin etkisiyle günden güne çeşitlenerek artan ihtiyaçların bir sonucu olarak, dünya genelinde aynı ve yüksek standartlara sahip, hızlı ve etkin danışmanlık hizmetlerine tek ve güvenilir bir kaynaktan ulaşmayı isteyen, kurumsal olan veya kurumsallaşmayı hedefleyen birçok yerli ve yabancı firmalara Avukatlık ve Danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Önleyici ya da giderici hukuki desteği sağlayarak her türlü problem ve anlaşmazlık konusuna açıklık getirmeye çalışarak doğru ve güvenilir danışmanlık hizmeti sürmeyi amaçlayan HYG HUKUK BÜROSU; güncel mevzuat değişikliklerini yakından takip ederek, dinamik ve tecrübeli ekibiyle danışanlarını herhangi bir adım atmadan önce hukuki anlamda bilgilendirmekte, böylece ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçmektedir. Olası risk ve gerekli olan durumlarda ise anında müdahil olarak çözüm hizmeti vermektedir.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku ve İcra İflas Hukuku,  Şirket Yeniden Yapılandırma Projeleri, İdare ve Vergi Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, hukuki inceleme ve raporlama hizmetleri, sözleşme incelemeleri, kurumsal yönetim danışmanlığı ve bunların dışında Ceza Hukuku, Medeni Hukuk (Aile, Miras, Eşya, Gayrimenkul, Tazminat Hukuku, Kat Mülkiyeti Hukuku) ile daha birçok alanda hizmet verilmektedir.  

Danışmanlık hizmetleri toplantılı danışmanlık şeklinde olup; toplantılar belirlenen periyodlarda ve istek üzerine ilgili departmanların katılımı ile bizzat danışan firma bünyesinde gerçekleştirilir. Verilen hizmet alanına bağlı departmanın çalışmaları, yapılan toplantılarda kontrolden geçirilir.

Gerekli durumlarda, talep üzerine danışmalık hizmeti verilen konularda sorulan görüş ve yorumlar talebe uygun olarak yazılı ya da sözlü olarak sunulur.

Acil durumlar hariç ayda bir kez olmak üzere şirket yöneticileri ile değerlendirme toplantıları gerçekleştirilir. Bu toplantıda yapılan tüm işlerin ve kanaatimizin düzenlendiği rapor sunularak genel değerlendirme yapılır. İstenilen her hizmetle ilgili özel durum raporu da hazırlanarak sunulabilmektedir.

Bütün işlemler için danışanların cirosu ve personel sayısına uygun olarak aylık bir danışmanlık ücreti belirlenmektedir ve bu ücret haricinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Danışmanlığın tercih edilmemesi halinde, her bir iş başına o işin avukatlık ücret tarifesinde bulunan rakamı talep edilir.

Bireysel danışmanlık ve avukatlık hizmetleri talep edilmesi halinde, talep edilen iş konusu hakkında her iki tarafın hak ve yükümlülüklerinin güvence altına alındığı Avukatlık Hizmet Sözleşmesi imzalanır, her iki o işin avukatlık ücret tarifesinde bulunan rakamı talep edilir.

HYG HUKUK BÜROSU hizmet verdiği şirketler ve danışanlar ailesinde sizleri de görmekten onur duyar.

Saygılarımızla,

Referanslar