• Slide
  • Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

Deniz ATEŞ

Hukuk Hizmetleri Danışmanı

 

İlköğretim ve Lise eğitimini Muşta tamamlamış olan Deniz Ateş eğitim hayatını Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Muhasebe bölümünde tamamlamıştır. Siyasete ilgi duyan Deniz Ateş yerel yönetimlerde görev almış ve 2004-2019 yılları arasında Sarıpınar Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 2019 yılından itibaren ise Deniz Ateş Siyaset Bilimi, Devlet Memurluğu, Sosyal Sigortalar Hukuku ve İdare Hukuku konularında HYG Hukuk Bürosu' nda danışmanlık hizmeti vermektedir. 

 

Referanslar