• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

*Alım Satım sözleşmeleri

*Tüketici Hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi

*Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler

*Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek

*Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması

*Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü

*Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

Referanslar