• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

*İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne bireysel başvuru

*Uluslararası Ceza Mahkemesi davaları

*Mülkiyet hakkı

*Maddi ve manevi tazminat talepleri

*Eğitim hakkı

*Adil yargılanma hakkı

*Özel hayatın ve aile hayatının korunması

*Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü

*İfade özgürlüğü

*Dernek kurma özgürlüğü

*Evlenme hakkı

*Ayrımcılık yasağı

*Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı

*Serbest dolaşım özgürlüğü.

Referanslar