• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

Aile hukuku alanında özellikle Boşanma (Çekişmeli Boşanma – Anlaşmalı Boşanma), Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Mal Paylaşımı), Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi, Evlilik Sözleşmesi, Velayet, Nafaka ve benzeri davalarda yıllardır yoğun bir şekilde çalışmış olmanın verdiği tecrübe ile müvekkillerine en hızlı ve en doğru şekilde hukuki yardım sağlamaktadır.

 

*Aile konutu ve uygulamaları

*Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar

*Boşanma davaları, tazminat ve nafaka

*Evlat edinme izin davası

*Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması

*Mal ortaklığı, ayrılığı, Mal rejimleri

*Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları

*Nafaka davaları

*Nişan bozulmasından doğan davalar

*Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları

*Tazminat davaları

*Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları

*Tenfiz davaları

*Velayet davaları

*Vesayet ve kayyım davaları

*Aile hukukuna ilişkin korunma önlemlerinin alınması

*Aile içi şiddet

*Müşterek evden uzaklaştırma tedbiri

*Eve veya iş yerlerine yaklaşmama tedbiri

*İletişim vasıtalarıyla rahatsız etmeme tedbiri

*Aile konutu üzerindeki hakların denetlenmesi

*Eşler arası hukuki sorunların denetlenmesi ve giderilmesi

*Eşler arası mal rejiminin denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması

*Nafaka takibi

*Soybağının kurulması

*Babalık davası

*Evlat edinme

*Çocuk mallarının yönetimi

*Velayetin denetlenmesi

*Vesayetin denetlenmesi

*Kişilik haklarına saldırıya karşı koruma

*Adın korunması, adın değiştirilmesi

*Nüfus sicilinde değişiklikler

Referanslar