Toplum içindeki düzenin korunmasını, aile birliğinin güvenli ve huzurlu şekilde muhafaza edilmesini sağlayan ve aile içinde oluşabilecek her türlü problemin çözümünde yol gösterici olan Aile Hukuku Medeni Hukukun kapsamı içerisinde yer almaktadır. Aile hukukunun kendi içerisinde farklı bileşenlere ayrılması sebebiyle bu alanda profesyonel hizmet almak ve uzman hukukçular eşliğinde çözüm aramak, hak kaybına uğranılmaması adına son derece önemlidir.

HYG Hukuk Bürosu’nun Aile Hukuku kapsamında sunduğu hizmetler;

 • Aile konutu ve uygulamaları ile aile hukukuna ilişkin korunma önlemlerinin alınması
 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları,
 • Evliliğin butlanı ve iptali davaları
 • Evlilik sözleşmesi hazırlanması
 • Evlilik sözleşmesinden kaynaklı davalar
 • Nafaka davaları ve takibi
 • Mal ortaklığı,
 • Mal ayrılığı,
 • Mal rejimleri
 • Velayet davaları,
 • Evlat edinme izin davası
 • Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması,
 • Tanıma ve tenfiz davaları
 • Vesayet davaları
 • Kayyım davaları
 • Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları
 • İsim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davaları
 • Nişan bozulmasından doğan davalar
 • Aile Hukukundan doğan tazminat davaları