Tuba DAĞKUŞ

Kıdemli Avukat

HYG Hukuk Bürosunda kıdemli avukat olarak çalışmakta olan Tuba DAĞKUŞ, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Sosyoloji lisans eğitimi almıştır.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin hukuk müşavirliği ve saygın hukuk bürolarında çalışarak birçok kurumsal firmanın hukuki danışmanlığını yapmış; Ceza Hukuku, İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Aile ve Miras Hukuku, Tazminat Hukuku, Borçlar Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yaparak mesleğinde yetkinlik kazanmıştır.

Bunun yanı sıra Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları konusunda kapasitesinin güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında özellikle Adil Yargılanma Hakkı, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, İşkence ve Diğer Kötü Muamelelerin Yasaklanması konularında çalışmaları, katkı ve katılımları bulunmaktadır.

Özellikle Kadın Hakları konusunda çalışmalar yürütmek istemesi sebebiyle İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi'ne bağlı olarak kadına şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi adına çalışmalar yürütmektedir. 

Noterlik Belgesi bulunan Av. Tuba Dağkuş, 2013 yılından bu zamana kadar da HYG Hukuk Bürosu bünyesinde kıdemli avukat olarak faaliyetlerine devam etmektedir.