Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, ekonomik bir değer taşıyan veya fikri emek barındıran bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakları koruyan ve bu haklar hususunda yasal düzenlemeler yapan hukuk dalıdır.  Eserlerin izinsiz kullanılmasından pazarlanmasına, patent işlemlerinden lisansa kadar birçok konuyu kapsamaktadır. Fikri mülkiyet hukuku, eser sahibine mutlak yetki verse de diğer insanlar tarafından kullanılması önlenemeyebilir. Bu durumda yapılması gereken idari mercilere başvurmaktır. Sınai haklar için de korunması gereken patent, model, yazılım ve programlar için markayı koruyucu haklar çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir. Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarınızın korunması ve bu alanda mağduriyet yaşanmaması için yetkinliği olan uzman avukatlardan hukuki destek alınması gerekmektedir.

HYG Hukuk Bürosu’nun Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku kapsamında sunduğu hizmetler;

  • Marka, Patent, Telif, Endüstriyel Tasarım ve Faydalı Model, Haksız Rekabet, Lisans ve Teknoloji Transferi ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında kabul edilecek her türlü çalışmanın hukuki ihtilafa konu olması halinde uyuşmazlık çözüm sürecinde yer alınması
  • Hukuk ve Ceza Davaları, Tahkim, Arabuluculuk ve sair idari süreçlerde temsil ile genel hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması
  • Fikri mülkiyet haklarının tescili, tescillerin idamesi, tescil başvurularına itirazların yapılması,
  • Fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir, temlik ve gerek duyulan tüm sözleşmelerin hazırlanması ve işlemler yapılması,
  • Taklit ve korsan ürünler araştırma ve bütün bu konularda danışmanlık verilmesi