• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

*Her türlü idari başvuru ve itirazların yapılması

*İdari yolların tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi

*Dava takibi ve uyuşmazlıkların çözümü

*Gümrük mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü

Referanslar