Vekâletname Nedir?

 

Bir kimsenin başka bir kimseyi şahsına ait dava ve işlerde temsil edebilmesi için verdiği belge olarak adlandırılır. Vekâletname sadece kişiler adına değil şirketler adına dava ve takiplerin yapılabilmesinde de kullanılır.  Vekâletname yazılı şekilde Türkiye Noterler Birliği tarafından görevlendirilen noterler tarafından verilmektedir. Vekâletnameler iki taraflı şekilde yapılan sözleşme olma niteliği taşıdığı için iki taraf da kendine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Vekâletname çıkartırken kişilere genel veya sınırlı olmak üzere 2 şekilde yetki verilebilmektedir.

 

Genel Vekâletname Nedir?

 

Bir kimsenin, içeriğinde somut herhangi bir belirleme yapmadan kendi adına birden fazla işin yapılması ve sonuçlandırılması için başka bir kişiye vermiş olduğu yetki belgesidir.

 

Özel Vekâletname Nedir?

 

Nitelik ve özellikleri belirtilmek suretiyle somutlaştırılmış bulunan bir ya da bir kaç hukukî işlemin gerçekleştirilmesi için verilen, o işlem ya da işlemlerin tamamlanması ile birlikte geçerliliğini yitiren ve ilgilisine belirtilen işlem ya da işlemler dışında herhangi bir tasarruf hakkı tanımayan vekâletnamelere, özel vekâletname denir. Boşanma, Taşınmaz alım satımı, İntikal, İntifa hakkı tesisi… Gibi işlemler özel vekâletname düzenlenmesini gerektirmektedir. Türkiye’de Aile Hukuku ve Taşınmaz alım satımı ile ilgili davalarda vekâletnamenin fotoğraflı olması aranmaktadır.  

 

Vekâletname Nasıl ve Kimler Tarafından Çıkarılabilir?

 

  • Vekâlet verilecek kişinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. 18 yaşından küçüklerin vekâlet verebilmesi için noter tarafından hazırlanan evrakta ‘kendi adına asaleten küçük /mahcur adına velayeten/vesayeten‘ ibaresinin bulunması gerekmektedir.

 

  • Vekâlet çıkartacak olan bir şirket ise notere götürülmesi gereken evraklara ek olarak imza sirkülerinin de eklenmesi gerekmektedir. Şirket yetkilisi vekâletnameyi hem şirket için hem de şahıs için düzenletebilmektedir.

 

  • Yurtdışında yaşayan kişilerin vekâletname çıkarttırabilmesi için en yakın Türk Konsolosluğu’na başvurması gerekmekte ve ek olarak bulundukları ülkenin yetkilileri tarafından vekâletname hazırlanmış ise o belgelerin konsolosluklarda onaylanması gerekmektedir. Bu onaylama işlemine apostil şerh denilmektedir. Apostil şerh olmayan vekâletnameler Türkiye’de geçersiz sayılmaktadır.

 

  • Vekâletname çıkartırken yapılacak olan ödeme vekâletin türüne göre değişmektedir. Bu tutarlar Noterler Birliği tarafından belirlenmektedir. Vekaletname tutarları hakkında bilgiye Noterler Birliği’nin web sitesindeki sayfalar bölümünde yer alan Tebliğler‘den ulaşılabilmektedir.

 

Vekâletname Çıkartmak İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

 

  • Vekâlet verecek kişiye ait nüfus cüzdanı veya pasaportu,
  • Vekâlet verilecek kişinin adı, soyadı ve kimlik numarası,

Gerekli evraklarla notere gidildikten sonra vekâletin çıkartılma amacı noter görevlisine söylenir. Verilen bilgiler doğrultusunda noter gerekli belgeyi düzenler. Sonrasında hazırlanan sözleşme vekâlet verecek birey tarafından imzalanır ve bir nüshası noterde kalmak şartıyla bir adet vekâlet evrakı vekâlet verene teslim edilir.