Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte Bilişim Hukuku kapsamına giren bilişim suçları/siber suçlar artış göstermeye başlamıştır. Bilişim hukuku kapsamı itibariyle oldukça geniş bir konudur. Teknolojinin kötüye kullanılması, internet kanalıyla yapılan marka ihlallerinin önlenmesi, bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, yok edilmesi ve müstehcenlik dahil olmak üzere sanal platformlardaki her konuda hukuka aykırı bir fiilin olması halinde yaptırım ile karşılaşılacağı düzenlenmiştir. Özellikle Siber suçlar yönünden fail ya da mağdur olunması halinde herhangi bir hak kaybına uğramamak için söz konusu sürecin alanında uzman avukatlar ile yürütülmesi gerekmektedir.

HYG Hukuk Bürosu’nun Bilişim Hukuku kapsamında sunduğu hizmetler;

 • Bilişim teknolojileri alanındaki sorunların hukuksal olarak tespiti ve çözümleri
 • Bilişim Hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanarak müzakerelerin yapılması,
 • Lisanslama, kayıt ve tescil kapsamındaki işlemlerin takibi
 • Fikri mülkiyet haklarının korunması
 • Alan adı uyuşmazlıklarının idari ve adli mercilerde çözümü
 • İnternet üzerinden ürün ve hizmet satan firmalara hukuki danışmanlık hizmeti ve hukuki alt yapının hazırlanması
 • İnternet üzerinden oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması
 • E-Ticaret ve E-İmza konularında hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
 • İnternet ortamında oluşabilecek suçlar ile ilgili dava süreçlerinin yürütülmesi
 • Banka veya kredi kartı bilgilerinin kötüye kullanılmasından doğan davaların takibi
 • Bilişim sistemine sızma / girme suçlarından doğan davaların takibi
 • Oluşturulan sahte içerik veya sahte sosyal medya hesaplarının kapatılmasına yönelik hukuki süreçlerin takibi
 • Yasak program veya cihaz kullanma suçundan doğan dava süreçlerinin yönetimi
 • Erişimin engellenmesi
 • İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Yazılı, işitsel ve görsel yayınlarla ilgili maddi manevi tazminat ve sair hukuk ve ceza davalarının takibi