• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

Ceza davaları hukukumuzda ayrı bir uzmanlaşmayı gerektirmektedir. İnsanın hayatında başına gelebilecek bir olay gelecekteki tüm hayatını etkileyebilir.

Ceza hukukunun karmaşık yapısında bazen önemsenmeyen bir eylem bile cezayı gerektiriyor olabilir. Ceza hukuku en temel insan hakkı olan özgürlük hakkının kapısıdır. Bu kapı hakkın bekçisi avukatlarla geçilmeldir.

 

*Ticari Ceza Hukuku, İcra Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Hukuku dalları başta olmak üzere, soruşturma ve dava öncesinden soruşturma ve davaların yürütülmesi

*İnfaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti

*Gerek Polis, gerek Jandarma, gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülmekte olan Yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol, gözlem altına alma, zorla karakola veya adliyeye getirme, zor kullanma, arama, el koyma, ifade alma, sorgulama, bilgi alma, yüzleştirme, teşhis, vücut muayenesi ve vücuttan örnek alma, telefon dinleme, ortam dinlemesi, teknik izleme, elektronik veri izleme, gizli soruşturmacı istihdamı gibi tüm bu soruşturma işlemleri hakkında danışmanlık ve bu işlemler esnasında, öncesinde veya sonrasında ceza avukatlığı ve/veya danışmanlık hizmetleri

*Cumhuriyet Savcılığı ve Sulh Ceza Hakimlikleri dosyalarında, Asliye Ceza Mahkemeleri, Ağır Ceza Mahkemeleri, Bölge Adliye Mahkemeleri, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde görülmekte olan davalarda; şüpheli veya sanık yararına bireysel savunma, mağdur veya müşteki yararına bireysel iddia göreviyle dava takibi, dosyalardaki delillerin incelenmesi ve değerlendirilmesi, hukuka aykırı elde edilen delillerin tespiti ve değerlendirme dışı kalması için gerekli işlemlerin yapılması gibi yargılama sürecinin gerektirdiği tüm konularda danışmanlık ve avukatlık hizmetleri

*İhaleye fesat karıştırma

*Edimin ifasına fesat karıştırma

*Dolandırıcılık

*Kaçakçılık

*Bankacılık suçları

*Şirketler hukukundan kaynaklanan suçlar

*Vergi suçları

*Basın suçları

*Hakaret

*Çek suçları

*Özel hayatın gizliliğini ihlâl

*Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti

*Yaralama, insan öldürme

*Organ veya doku ticareti

*Çocuk düşürme ve kısırlaştırma

*Cinsel saldırı, cinsel istismar, cinsel taciz

*Tehdit, şantaj, cebir

*Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

*Konut dokunulmazlığının ihlâli

*Ayırımcılık

*Kişilerin huzur ve sükununu bozma

*Haberleşmenin gizliliğini ihlâl

*Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,

*Hırsızlık, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık

*Hileli iflas

*Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

*Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti

*Sahtecilik

*Müstehcenlik, fuhuş

*Bilişim sistemine girme

*Bilişim suçları

*İnternet dolandırıcılığı

*Zimmet, irtikâp, rüşvet

*İftira

*Radyon, televizyon ve internet yoluyla ya da ortamında işlenen suçlar

*Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

*Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

*Anayasayı ihlâl

*Kabahatler

Referanslar