Ceza hukuku, mevcut düzenlemelere rağmen kanunlara aykırı olarak gerçekleştirilen suç teşkil edecek eylemler ile bu eylemler karşısında uygulanacak olan müeyyideleri düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Bazen önemsenmeyen bir eylem dahi cezayı gerektiriyor olabilir ve üstelik bu gerçekleştirilen eylem veya eylemler kişinin tüm hayatını etkileyecek derecede bir cezai yaptırım uygulanmasını gerektirebilir. Neticede kişilerin en temel insan hakkı olan özgürlükleri de tehlike altına girebilir. Elbette suç teşkil eden eylemler karşısında o suçun mağduru da olunabilir. Bu nedenle yasal hakların korunması, kaybedilmemesi ve kişisel çıkarların korunması adına girişim ve eylemlerde avukat desteği alınması ihmal edilmemelidir.  

HYG Hukuk Bürosu’nun Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatlarda yer alan suçlar kapsamında sunduğu hizmetler;

  • Ceza hukuku alanında hazırlık aşmasından infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Suç duyurusu ile ilgili olan dilekçelerin hazırlanması ve ilgili makama başvuruların gerçekleştirilmesi
  • Cezaevinde bulunan tutuklu veya hükümlüler ile ilgili ziyaretleri gerçekleştirilmesi
  • Sulh Ceza Hâkimleri tarafından verilmiş olan tutukluluk talebi ile sevki verilmiş şüpheli, sanıkların savunmasının yapılması, verilen tedbir ya da tutukluluk kararlarına itiraz edilmesi ve takibinin sürdürülmesi
  • Cumhuriyet Başsavcılığı, Kolluk ve Karakol, Emniyette ifade alınırken müdafi olarak temsil edilmesi,
  • Ceza Hukuku, Ticari Ceza Hukuku, İcra Ceza Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Ceza Hukuku dalları da dâhil olmak üzere, soruşturma kovuşturma aşamalarında müvekkilin temsili ve bütün sürecin özenle takip edilmesi