Sözleşme Hukuku, borçlar hukukunun temelini oluşturan borç ve sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümünü içeren bir hukuk dalıdır. Hukuki sonuç doğurmak için karşılıklı iki veya daha fazla irade beyanının uyuşmasıyla ortaya çıkan sözleşmeler, hukuka ve ahlaka aykırı olmayacak şekilde ve sözleşme serbestisi ilkesine göre multidisipliner hukuk kurallarıyla hazırlanmalıdır. Her türlü sözleşme hazırlanması, düzenlenmesi, sona erdirilmesi, feshedilmesi gibi iş ve işlemler tecrübe ve uzmanlık gerektirmekte olup, herhangi bir mağduriyetin ya da hak kaybının oluşmaması için alanında uzman avukatlardan hukuki destek alınması gerekmektedir.

HYG Hukuk Bürosu’nun Sözleşme Hukuku kapsamında sunduğu hizmetler;

 • Şirket ana sözleşmeleri hazırlama, Ana sözleşme değişiklikleri yapma
 • Distribütörlük ve Acentelik sözleşmeleri hazırlama
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması konularında kurumsal ve bireysel olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
 • İş sözleşmeleri hazırlama
 • Alım-satım, satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlama
 • Kira sözleşmeleri yapma, değişiklik önerme
 • İhtilafların henüz uyuşmazlık aşamasına taşınmadan en az riskle çözümlenmesi ve müvekkil aleyhine haksız bir sonuç doğurabilecek hususların, konuların tespitinin yapılması
 • Sözleşme serbestisi ilkesi gereğince çeşitli konularda sözleşme hazırlanması ve düzenlenmesi
 • İnşaat firmaları için gerekli sözleşmeler, Devre mülk sözleşmeleri,
 • Franchising sözleşmeleri,
 • Eser, kefalet, abonelik sözleşmeleri
 • Danışmanlık sözleşmeleri, Mimarlık, telif hakkı, finansal kiralama, lisans,
 • Garanti sözleşmeleri,
 • Hissedarlık sözleşmeleri,
 • İpotek, kredi, miras taksim sözleşmeleri,
 • Ortaklık, sigorta, tahkim, vekalet, yetki sözleşmeleri,
 • Anlaşmalı boşanma,  evlilik öncesi mal rejimi belirleme ve evlilik sözleşmeleri.