• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide

MARKA SUÇLARI

Marka hakkı ve bu hakkın yasal düzenlemelerle korunması günümüzde büyük önem teşkil etmektedir. Serbest piyasa ekonomisinde halka kendilerini ve ürettikleri malı tanıtabilmesi, sundukları malın kalitesini gösterebilmeleri için markanın etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.

Marka bir işletmenin ürettiği ya da sattığı mal ve hizmetleri diğer işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt etmek için kullanılan her türlü; sözcük, şekil, renk, harf, sayı, sesler, koku veya ambalajdan ibaret olabilen işarettir. Marka tescilinden doğan haklar sadece marka sahibine aittir.

Koruma süresinin dolması ve markanın içinde yenilenmemesi, marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi, marka hakkının sona ermesi sebeplerinin gerçekleştiği andan itibaren marka hakkı sona ermektedir.

Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkını devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi; iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

Başkasına ait marka hakkına tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satan, satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılır. Fakat başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması halinde hakkında cezaya hükmolunmaz.

Marka suçlarının en önemlisi marka taklit suçudur. Marka taklit suçu gerçekleşmesi durumunda;

  •  İki yıldan dört yıla kadar hapis cezası -Altı yüz liradan, bin liraya kadar para cezası (Bu cezalar her yıl artmaktadır. Örneğin 2002 yılında ortalama 10 bin Türk Lirası ceza verilmektedir.)
  • İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve bir yıl ticaretten men cezası verilmektedir.
  • Asliye Ceza Mahkemelerince verilecek cezaların haricinde, marka taklit fiilini işleyenler hakkında Hukuk Mahkemelerinde, taklit markalı ürün miktarı da dikkate alınarak milyarlarca Türk lirası maddi ve manevi tazminatın taklitçiden alınarak, marka sahibine verilmesine karar verilmektedir.

 

Marka hakkına tecavüz durumunda ceza davası, maddi tazminat davası, manevi tazminat davası açılabilir. Bununla birlikte taklit marka ürünlere el konulması, satışının, üretiminin durdurulması talebi istenebilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmadı.

Yorum Yaz


En fazla 500 karakter. 500 karakter kaldı.

Referanslar