İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, emek ve hizmetin en çok kullanıldığı bu çağda, işçi ve işverenin karşılıklı sahip oldukları hakların yasal olarak nasıl kullanılabileceğini gösteren ve aynı zamanda toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlayacak, bireyler yönünden oluşabilecek riskleri önlemek amacı güden bir hukuk dalıdır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında yaşadığınız sorunların çözümlerinde deneyimli ve alanında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalıdır.  

HYG Hukuk Bürosu’nun İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında sunduğu hizmetler;

  • İş Sözleşmesinin feshi ve işten çıkarmada risk değerlendirmelerinin yapılması ve ikale sözleşmelerinin hazırlanması
  • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulamaları ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
  • Şirket içinde yeniden yapılanma ve insan kaynakları planlaması süreçlerinde hukuki destek sağlanması
  • Çalışanlara yönelik performans yönetimi süreçlerinin işletilmesi
  • Rekabet etmeme ve gizlilik sözleşmelerinin hazırlanması ve gözden geçirilmesi
  • Dava ve arabuluculuk da dâhil olmak üzere her türlü uyuşmazlık çözümü süreçlerinin değerlendirilmesi ve yürütülmesi

İş sağlığı ve güvenliği hukuku ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin konularda arabuluculuk ve dava süreçlerinin takibi ile hukuki destek sağlanması