Tüketici Hukuku; tüketicinin haklarını üretici, aracı veya satıcı firmaya karşı koruyan, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını, sağlık ve güvenliklerini sağlayacak, zararlarını karşılayacak düzenlemeler yapan, ayıplı, hasarlı mal ve hizmet sunulması durumuyla karşılaşıldığında satıcı ve tüketici arasındaki sorunların çözümünde uygulanacak yasal prosedürü içeren ve hızla güncellenen bir hukuk dalıdır. Günümüzde tüketici, yaptığı hukuki işlemlerde sıklıkla yanılabilmekte ve hak kayıplarına uğrayabilmektedir. Bu hak kayıplarının oluşmaması için alanında uzman avukatlardan hukuku yardım alınmalıdır.

HYG Hukuk Bürosu’nun Tüketici Hukuku kapsamında sunduğu hizmetler;

  • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüm sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü
  • Ayıplı Mal veya Ayıplı Hizmetten Doğan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi
  • Mesafeli Satış Sözleşmeleri ve Eklerinin Hazırlanması
  • Mesafeli Satışlardan Doğan Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi
  • Tüketici Hakem Heyeti başvuruları, müvekkil temsili ve işlemleri
  • Tüketicinin şikâyetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
  • Sulh görüşmeleri ve anlaşmaların protokol işlemleri ile çözümlenmesi
  • Arabuluculuk hizmetleri ve müvekkil temsili
  • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü