Av. Mehmet Ali ÖZEL

Mehmet Ali ÖZEL

Kurucu Avukat

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yapan Mehmet Ali Özel; ileri görüşü, kararlılığı, ilerleme arzusu ve öğrenme tutkusu sebebiyle İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde de lisans eğitimi almaktadır.

Kişisel vizyonunu okul yıllarında belirlemiş olması nedeniyle öğrenciyken dahi çeşitli hukuk bürolarında çalışan, mesleki anlamda kariyerine hukukun çeşitli alanlarında katkı sağlayan avukat Mehmet Ali Özel, 2012 yılında HYG HUKUK BÜROSU’nu kurarak mesleğini serbest şekilde icra etmeye başlamıştır.    

Özellikle Ceza Hukuku başta olmak üzere; İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul ve Kira Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Aile ve Miras Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Tazminat Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmakta ve şirketlere Hukuksal Danışmanlık hizmetleri vererek çalışmalarına devam etmektedir.

Bunun yanı sıra Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları konusunda kapasitesinin güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında özellikle Adil Yargılanma Hakkı, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, İşkence ve Diğer Kötü Muamelelerin Yasaklanması konularında çalışmaları, katkı ve katılımları bulunmaktadır.

Noterlik Belgesi olan, iki dönem Beşiktaş Verem Savaş Derneği yönetim kurulu üyeliği yapan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyeliği bulunan Av. Mehmet Ali Özel, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmakta ve sosyal sorumluluk projelerine imza atmaktadır.

Av. Tuba DAĞKUŞ

Tuba DAĞKUŞ

Kıdemli Avukat

HYG Hukuk Bürosunda kıdemli avukat olarak çalışmakta olan Tuba DAĞKUŞ, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Sosyoloji lisans eğitimi almıştır.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin hukuk müşavirliği ve saygın hukuk bürolarında çalışarak birçok kurumsal firmanın hukuki danışmanlığını yapmış; Ceza Hukuku, İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Aile ve Miras Hukuku, Tazminat Hukuku, Borçlar Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yaparak mesleğinde yetkinlik kazanmıştır.

Bunun yanı sıra Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları konusunda kapasitesinin güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında özellikle Adil Yargılanma Hakkı, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, İşkence ve Diğer Kötü Muamelelerin Yasaklanması konularında çalışmaları, katkı ve katılımları bulunmaktadır.

Özellikle Kadın Hakları konusunda çalışmalar yürütmek istemesi sebebiyle İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi'ne bağlı olarak kadına şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi adına çalışmalar yürütmektedir. 

Noterlik Belgesi bulunan Av. Tuba Dağkuş, 2013 yılından bu zamana kadar da HYG Hukuk Bürosu bünyesinde kıdemli avukat olarak faaliyetlerine devam etmektedir.