Mehmet Ali ÖZEL

Kurucu Avukat

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Arel Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yapan Mehmet Ali Özel; ileri görüşü, kararlılığı, ilerleme arzusu ve öğrenme tutkusu sebebiyle İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde de lisans eğitimi almaktadır.

Kişisel vizyonunu okul yıllarında belirlemiş olması nedeniyle öğrenciyken dahi çeşitli hukuk bürolarında çalışan, mesleki anlamda kariyerine hukukun çeşitli alanlarında katkı sağlayan avukat Mehmet Ali Özel, 2012 yılında HYG HUKUK BÜROSU’nu kurarak mesleğini serbest şekilde icra etmeye başlamıştır.    

Özellikle Ceza Hukuku başta olmak üzere; İş Hukuku, Ticaret Hukuku, Gayrimenkul ve Kira Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Aile ve Miras Hukuku, Borçlar Hukuku, Tüketici Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Tazminat Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmakta ve şirketlere Hukuksal Danışmanlık hizmetleri vererek çalışmalarına devam etmektedir.

Bunun yanı sıra Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları konusunda kapasitesinin güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi kapsamında özellikle Adil Yargılanma Hakkı, Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, İşkence ve Diğer Kötü Muamelelerin Yasaklanması konularında çalışmaları, katkı ve katılımları bulunmaktadır.

Noterlik Belgesi olan, iki dönem Beşiktaş Verem Savaş Derneği yönetim kurulu üyeliği yapan ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü kongre üyeliği bulunan Av. Mehmet Ali Özel, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmakta ve sosyal sorumluluk projelerine imza atmaktadır.