Basın ve Medya Hukuku, basın özgürlüğü ve bunun kullanımını düzenleyen, kitle iletişim araçları içerisinde yer alan dergi, gazete gibi basılmış eserlerin basımı ve yayımı ile ilgili kavram, kurum ve faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Basın ve medya hukuku birçok hukuk dalı ile yakın ilişki içerisinde olup bünyesinde birçok maddi ve manevi tazminat davasını, cezai yaptırım uygulanması gerektiren suçları barındırmaktadır. Bu nedenle herhangi bir hak kaybına uğramamak için söz konusu sürecin alanında uzman avukatlar ile yürütülmesi gerekmektedir.

HYG Hukuk Bürosu’nun Basın ve Medya Hukuku kapsamında sunduğu hizmetler;

 • TV ve radyo kanallarına hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Basın iş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Basın iş davalarının takibi
 • Sponsor sözleşmelerinin hazırlanması
 • Reklam sözleşmelerinin hazırlanması
 • Menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması
 • İnternet Medya sözleşmelerinin hazırlanması
 • Televizyon Medya sözleşmelerinin hazırlanması
 • Radyo Medya sözleşmelerinin hazırlanması
 • Gazete Medya sözleşmelerinin hazırlanması
 • Medya şirketleri sözleşmelerinin hazırlanması
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması
 • Reklam sözleşmelerinin hazırlanması
 • Oyunculuk sözleşmelerinin hazırlanması
 • Basın danışmanlığı
 • Yapım sözleşmelerinin hazırlanması
 • Yayın sözleşmelerinin hazırlanması
 • Çalışan sözleşmelerinin hazırlanması
 • Dizi ve film sözleşmelerinin hazırlanması
 • RTÜK ve diğer medya organları ile gerçekleşen hukuki uyuşmazlıklarda sürecin takibi
 • Suç teşkil eden eylemlerin oluşması halinde cezai sürecin uygulanması
 • Kaldırılmasını istenen içerik için içeriğin kaldırılması başvuruşu ve içerik kaldırma sürecinin yönetilmesi
 • Tekzip hazırlanması, başvurusu ve tekzip sürecinin yönetilmesi
 • Maddi-manevi tazminat davaları
 • İdari merciler ile olan hukuki süreçlerin yönetimi
 • Erişim engelleme kararları
 • İçeriğin kaldırılması başvuruşu ve içerik kaldırma sürecinin yönetilmesi
 • Tedbir davaları
 • Medya yolu ile işlenen suçlar
 • Yanıltıcı Reklam ve ilanlar ile işlenen suçlar
 • Kişisel belgelerin korunması
 • Yayın sahibinin hakları
 • Medya hakları