7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile gerçek kişi ve şirketler bir takım yükümlülükler altına girmişlerdir. Bilgi teknolojilerinin yaygın kullanımı sonucunda oluşabilecek güvenlik risklerine karşı önlem sağlamaya yönelik yürürlüğe giren KVKK, kişisel verilerin kim tarafından ve hangi amaçla toplanabileceği, nasıl saklanacağı ve nasıl imha edileceği ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Hem bireysel, hem de şirket olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum süreci ile ilgili meselelerde tecrübeli ve alanında uzman hukukçulardan destek alınmalıdır.

HYG Hukuk Bürosu’nun KVKK Danışmanlığı kapsamında sunduğu hizmetler;

  • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve gerekli analizlerin yapılması
  • KVKK ile uyumlu hale gelinmesi için alınması gereken aksiyonların planlanması ve bunları hayata geçirilmesi
  • Kişisel verilerin işlenme süreçlerinin analizi ile envanterinin hazırlanması
  • Envanter ile uyumlu aydınlatma metinleri, şirket politika ve prosedürleri, rıza metinleri gibi belgelerin oluşturulması ve bu belgelerin internet sitesi ve sair mecralarda ne şekilde kullanılacağı konusunda destek olunması
  • VERBİS kaydının tamamlanması
  • İhtiyaç duyulması halinde düzenli hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi