• Slide
 • Slide
  Mustafa Kemal Atatürk
  Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
 • Slide

Gayrimenkul Hukuku

HYG Hukuk Bürosu’nun temel ilgi alanlarından biri olan Gayrimenkul Hukuku, istisnaların fazla olduğu bu nedenle de hukuki yardım almaksızın uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında ciddi zorluklar yaşanabilecek karışık ve  detaylı bir hukuk dalıdır. Eşya hukukunun önemli bir parçası olan Gayrimenkul Hukuku, Eşya Hukukuna bağlı olarak meydana gelen uyuşmazlıkların büyük bir çoğunluğunu kapsamaktadır ve  birçok  detayı bulunduğundan dolayı , tek bir dava içerisinde farklı hukuk dallarıyla girift bir şekilde biçimlenebilmektedir. Bu anlamda her mevzuatın içerisinde  Gayrimenkul Hukuku’nu ilgilendiren bir dava çeşidi mevcuttur, bu sebeple de Gayrimenkul Davası adı altında bir sınıflandırma yapmak oldukça zordur. Ancak genel olarak taşınmaz mülkiyetini ve zilyetliğini ilgilendiren her türlü davalardır diyebiliriz.

Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

Medeni Kanundan Doğan Davalar;

 • Gayrimenkul Satış Vaadine Dayalı Tapu Tescil Davası
 • Zamanaşımına Dayalı Tapu Tescil Davası
 • Taşınmazın Haksız İşgali Nedeniyle Ecrimisil Davası
 • İstihkak ( Eşyayı Geri Alma ) Davası
 • El Atmanın Önlenmesi ( Müdahalenin Meni ) Davası
 • Hak Sahipliğinin Tespiti Davası
 • Zilyetlik Davaları
 • Düzeltim ( Kayıt Tashihi ) Davası

Borçlar Hukukundan Doğan Davalar

 • Kat Karşılığı İnşaat ( Eser )  Sözleşmesinden Doğan Davalar
 • Ferağa İcbar Davası
 • Geç Teslim Nedeniyle Kira Alacağı Davası
 • Ayıplı İfa Nedeniyle Tazminat Davası

Kentsel Dönüşüm Hukukundan Doğan Davalar

Miras Hukukundan Doğan Davalar

Aile Hukukundan Doğan Davalar

İdare Hukukundan Doğan Davalar

Tüketici Hukukundan Doğan Davalar

Kat Mülkiyeti Kanunundan Doğan Davalar

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi

İcra ve İflas Hukukundan Doğan Davalar

Referanslar