Mülkiyet hakkı, Gayrimenkul Hukukunun alt yapısını oluşturur ve TC Anayasası ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince güvence altına alınmıştır. Ev, arsa, arazi, apartman, daire, gibi taşınmaz mallar ile alakalı alanları kapsayan Gayrimenkul Hukukunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların, detaylı ve karmaşık yapısı nedeniyle taşınmaz mallar üzerindeki hakların korunması, dava takibinden dava sonucu alınana kadar sorunsuz bir biçimde sürecin tamamlanması için alanında yetkin isimler ve uzman hukukçular eşliğinde konunun ele alınması ve ile iş birliği yapmaya büyük önem verilmesi gerekmektedir.

HYG Hukuk Bürosu’nun Gayrimenkul Hukuku kapsamında sunduğu hizmetler;

 • Gayrimenkullerin alımı, satımı, kiralanması, Sınırlı Ayni Hakların Kurulması, Sona Erdirilmesine dair hukuki işlemlerin yapılması ve hukuki danışmanlık verilmesi
 • Kentsel dönüşüm projelerinin süreç yönetimi ve danışmanlık hizmetleri verilmesi
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmelerinin hazırlanması, İhtilaf bulunan hallerde davaların takibinin yapılması
 • İstirdat, El Atmanın Önlenmesi, Ecrimisil, Ortaklığın Giderilmesi, Tapu İptali ve Tescili Davaları
 • Kat Mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar
 • Kiranın Tespiti ve Uyarlanması
 • Tahliye Davaları
 • İstihkak Davaları
 • Tasarrufun İptali Davası
 • Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle açılan alacak davaları
 • Zilyetliğin korunmasına ilişkin davalar