• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide
  • Slide

*Tapu işlemleri

*Kiralama sözleşmeleri

*Alım Satım Sözleşmeleri

*Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri

Referanslar