• Slide
  • Slide
    Mustafa Kemal Atatürk
    Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunamaz.
  • Slide
  • Slide

*Vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması

*Mirasçılık belgelerinin alınması

*Vasiyetnamenin iptali, tenfizi

*Tereke tespiti ve tenkis davaları

*Miras Hukuku’ndan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü

*Terekenin yönetilmesi

*Mirasın paylaşılması

Referanslar