Miras Hukuku, kişilerin ölümden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve miras bırakanın ölümü, gaipliğine karar verilmesi veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu terekenin yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır. Miras Hukukunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların detaylı ve karmaşık yapısı nedeniyle uzman hukukçular eşliğinde ele alınması gerekmektedir.

HYG Hukuk Bürosu’nun Miras Hukuku kapsamında sunduğu hizmetler;

 • Veraset İlamı alınması
 • Vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması
 • Mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
 • Mirasçılık belgelerinin alınması ve iptali davaları
 • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin davalar
 • Vasiyetnamenin iptali, tenfizi
 • Tereke tespiti, tenkis ve denkleştirme davaları
 • Muris muvazaasından (Mirastan mal kaçırma) kaynaklanan davalar
 • Miras sebebiyle istihkak davaları
 • Miras Ortaklığının giderilmesi davası (İzale-i Şuyu)
 • Çekişmesiz yargı işlerinden doğan miras davaları
 • Miras Hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümü