Ticaret ve Şirketler Hukuku; ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olan, şirket ve firmalardaki tüm hukuki meseleleri ele alan ve ticaret şirketlerinin kurulması, birleşmesi, bölünmesi, devredilmesi, tasfiyesi gibi konuları içeren bir hukuk dalıdır. Ticaret ve Şirketler hukukunun amacı ticari faaliyetler sebebiyle ortaya çıkan hukuki sorunları çözüme kavuşturmak ve meydana gelebilecek hak kayıplarını önlemektir. Bu nedenle de alanında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalıdır.

HYG Hukuk Bürosu’nun Ticaret ve Şirketler Hukuku kapsamında sunduğu hizmetler;

 • Şirket yönetiminde oluşabilecek sorunla ilgili danışmanlık hizmeti
 • Şirketleri ilgilendiren her türlü ilgili davaların yürütülmesi
 • Şirketler hukukundaki, şirket durum tespit raporları ve Şirket kuruluş ve ticari iş ve işlemlerde hukuki danışmanlık verilmesi
 • Sermaye artırımı/indirimi yapılması konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Haksız sermaye artırımı nedeniyle ortakların uğradığı zararların tazmini işlemlerinin yapılması
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri, Ortaklık sözleşmeleri, Dağıtım (Paylaştırma) sözleşmelerinin yorumlanması ve düzenlenmesi
 • Haksız rekabet davaları
 • İflas ve iflas erteleme davaları
 • Şirketlerin alacak davaları
 • Ticaret ünvanına tecavüzün önlenmesi davaları
 • Vergi hukukundan doğan davalar
 • Kişisel Verilerin Korunması çalışması ve bundan doğan davalar
 • Şirket çalışanları ile şirket arasındaki hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafın çözümlenmesi